Dofinansowanie

Bony Sukcesu

Przedsiębiorstwo MAGI na bazie usługi specjalistycznej realizowanej w ramach projektu grantowego Bony Sukcesu wdrożyło nowa usługe z zakresu cateringu okolicznościowego dedykowanego na poszczególne typy uroczystości


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.: Zwiększenie możliwości wprowadzania na rynek wyrobów tradycyjnych oferowanych przez firmę MAGI poprzez zakup nowoczesnego urządzenia”

mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa FIRMY MAGI S.C. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka produkującą wyroby garmażeryjne i cukiernicze oraz utworzenie jednego miejsca pracy średniorocznie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 miejsca pracy średniorocznie

uploads/images/pages/dofinansowanie/5.jpg
uploads/images/pages/dofinansowanie/1.jpg
uploads/images/pages/dofinansowanie/4.jpg
uploads/images/pages/dofinansowanie/3.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.: Zwiększenie możliwości wprowadzania na rynek wyrobów tradycyjnych oferowanych przez firmę MAGI poprzez budowę nowoczesnego i energooszczędnego zaplecza produkcyjnego i magazynowo-socjalnego oraz uruchomienie innowacyjnej, bezpośredniej sprzedaży „KOGUTEK - PROSTO ZE WSI”

mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa FIRMY MAGI S.C. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka produkującą wyroby garmażeryjne i cukiernicze oraz utworzenie dwóch miejsc pracy średniorocznie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 2 miejsc pracy średniorocznie

5.jpg
1.jpg
4.jpg
3.jpg
pfr.jpg