Formy płatności

pierożki babci władzi

Formy płatności

Formy płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Zamawiającego faktury VAT.

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest/nie jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Wyboru płatności dokonuje Zamawiający podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a)       płatność internetowa za pomocą systemu tpay.

b)      płatności mobilne BLIK. 

5. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Płatności tpay.

6. Zamawiający jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia wybierając opcje płatności.