Zwroty i reklamacje

pierożki babci władzi

Zwroty i reklamacje

1.       W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie towarów. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z pierozkibabciwladzi.pl mailowo lub telefonicznie.

2.       Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca  zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

3.       Sprzedawca  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.       Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.pierozkibabciwladzi.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym.

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1.       Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.        Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie towaru, zakupionego na w sklepie internetowym www.pierozkibabciwladzi.pl

3.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poinformować sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@pierozkibabciwladzi.pl, zawierając  dane podane przy składaniu zamówienia tj.: imię i nazwisko, numer zamówienia, numer telefonu, adres).

4.       W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający  zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającemu zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia towaru, w przypadku gdy jest on inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca ponownie wszedł w posiadanie zwracanego towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie.

5.       Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  jest wyłączone w przypadku:

a)      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, mająca krótki termin przydatności do użycia,

b)      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta,

c)       umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.